Ochrana osobních údajů (GDPR)

  1. Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na těchto webových stránkách souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů správci. Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jiných národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a ostatních ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů je: Mgr. Robert Němec, Profesora Fuky 6, 779 00 Olomouc, tel. 731 710 409, email: www.ubytovanikouty.eu.

  2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jedná se o tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

  3. Vaše osobní údaje jsou zpracovány a uchovávány po dobu nezbytnou pro dosažení účelu jejich shromažďování. Následně, jakmile skončí účel jejich uchovávání, budou vymazány. Získané osobní údaje budou použity pouze pro vlastní potřebu k zodpovězení dotazu z tohoto formuláře a pro účely splnění Vašeho požadavku. Osobní údaje zákazníka nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty třetím osobám.

  4. Právní základ pro zpracování osobních údajů. Pokud si pro procesy zpracování osobních údajů opatřujeme souhlas subjektu údajů, pak je právním základem pro takové zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

  5. Práva subjektu údajů. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

© 2017 Ubytování Kouty nad Desnou | Webdesign: IR-webdesign, tvorba webových stránek